Archive for Hulyo, 2009

Dyok Onli…..na naman

Posted by: ahkong on Hulyo 30, 2009

Llamado..Dehado..Yari kayo !!!!

Posted by: ahkong on Hulyo 26, 2009

SAFETY FIRST

Posted by: ahkong on Hulyo 22, 2009

Noong sila ay mga Bata pa

Posted by: ahkong on Hulyo 19, 2009

up and down, up and down….

Posted by: ahkong on Hulyo 18, 2009

Bertong Tigas

Posted by: ahkong on Hulyo 16, 2009

Calvin & Hobbes (August 1986)

Posted by: ahkong on Hulyo 16, 2009

Insurance Scam – ulit

Posted by: ahkong on Hulyo 15, 2009

Insurance Scam

Posted by: ahkong on Hulyo 15, 2009

My peborit Komik Istrip

Posted by: ahkong on Hulyo 13, 2009