Archive for Abril, 2010

Noong Buhay pa si Katarungan at si Hustisya

Posted by: ahkong on Abril 28, 2010

Huling Hantungan

Posted by: ahkong on Abril 20, 2010

Huuuwaahhhh!!!!!!

Posted by: ahkong on Abril 20, 2010

Maskulangots

Posted by: ahkong on Abril 15, 2010

Ang gusto kong Presidente

Posted by: ahkong on Abril 8, 2010

Nang si Hudas ay Madulas….

Posted by: ahkong on Abril 4, 2010