Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ang Pagbabalik….nanaman??!!!!

Posted by: ahkong on Hunyo 14, 2011

REBORN

Posted by: ahkong on Hunyo 13, 2010

Donkey Kong

Posted by: ahkong on Mayo 21, 2010

Dahil sa Katang…na naman

Posted by: ahkong on Mayo 15, 2010

Street Kids

Posted by: ahkong on Mayo 12, 2010

Warning : Matador Brandy

Posted by: ahkong on Mayo 11, 2010

Bakit natalo si Money Villarroyo…???

Posted by: ahkong on Mayo 11, 2010

Chicken Wings

Posted by: ahkong on Mayo 10, 2010

Si Iron Man at ang Avengers

Posted by: ahkong on Mayo 10, 2010

Pugante

Posted by: ahkong on Mayo 3, 2010